หน้าแรก ติดต่อเรา
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ที่อยู่:
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1
ถนนกลางเมือง
ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40000

โทรศัพท์: โทรศัพท์ : 043-224100
แฟกซ์: แฟกซ์ : 043224330
เบอร์มือถือ: มือถือ : 085-0047701, 089-7110139
http://www.kkict.org

 


กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น