หน้าแรก
User Rating: / 19
แย่ดีที่สุด 

 

Workshop 1

ex1-8  alt  alt

alt alt alt


 

 

----------------------------------------------------

 

Workshop 2

 alt   alt

 

--------------------------------------


 

 

Workshop 3

 alt alt alt alt alt

alt alt alt alt

--------------------------------------

 

 

Workshop 4

alt  alt  alt

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

 

Workshop 5

alt  alt 

alt

 -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Workshop 6

alt alt alt

 ---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Workshop 7

alt alt


-----------------------------------------------------------------------------------

 

การแทรกตัวอักษร


 

 

Filter ใน Photoshop

 

 

คู่มือ Photoshop CS5คีย์ลัดที่ใช้เป็นประจำ


 

 

 

Full Download

 

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น