หน้าแรก ตารางอบรม/กิจกรรม
User Rating: / 49
แย่ดีที่สุด 

หลักสูตรอบรม

ช.ม.

ลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อ

แบบประเมิน
หลังการอบรม

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางด้าน ICT สำหรับประชาชน

 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Publisher

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 เทคนิคการแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop #4

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Adobe InDesign #2

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เบื้องต้นด้วย Adobe Illustrator

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย Adobe Premiere Pro

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้สูงอายุ #3

7

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การออกแบบโมเดลและพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D-Printing) #4

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การตลาดผ่านโซเชี่ยลมีเดีย (Social Media Marketing)

7

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 การใช้ Mobile App สำหรับธุรกิจ

7

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 ขายของออนไลน์ไปตลาดโลกด้วย eBay รุ่นที่ 9

14

ลงทะเบียน

ตรวจรายชื่อ

ประเมินหลังอบรม

 โครงการแข่งขัน KKICT Brick Challenge 2016


ลงทะเบียน ตรวจรายชื่อ


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น