หน้าแรก

brick 2017

 

โครงการแข่งขัน KKICT Brick Challenge 2017
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


   การแต่งนิทานเล่านิทานถือเป็นกิจกรรมสำหรับวัยเด็กที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการกระตุ้นการพัฒนาทักษะดังกล่าว ผ่านการลงมือปฏิบัติ พร้อมเรียบเรียงความคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรม และนำเสนอผ่านวัตถุที่จับต้องได้ นับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

   ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดโครงการแข่งขัน KKICT  Brick Challenge 2017  ในระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางด้านความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการผ่านการต่อเลโก้ เด็กๆรู้จักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อ “๙ ตามพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน” อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นเวทีการแข่งขัน และสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปและเป็นการส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง และการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ได้

รางวัล 
   การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โดยมีรางวัลในการแข่งขันดังนี้
   1. รางวัลชนะเลิศ                      ทุนการศึกษา   3,000  บาท  
   2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ทุนการศึกษา   2,000  บาท  
   3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     ทุนการศึกษา   1,000  บาท 

   *** ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ ฯ ***

สถานที่แข่งขัน
   ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
   1.รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT
เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
   2.ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ดูข้อมูลจากตารางการ  KKICT Brick Challenge 2017 รอบคัดเลือก)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  
ฝ่ายบริการสมาชิก  โทร. : 085-0047701  หรือ 043-224100 ต่อ 121  e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


******** สมัครด่วน!! รับสมัครจำนวนจำกัด *******


กฏ กติกา รายละเอียดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

              
    

                        
เอกสารโครงการและตารางการแข่งขัน

การแต่งนิทานเล่านิทานถือเป็นกิจกรรมสำหรับวัยเด็กที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการกระตุ้นการพัฒนาทักษะดังกล่าว ผ่านการลงมือปฏิบัติ พร้อมเรียบเรียงความคิดจากนามธรรมสู่รูปธรรม และนำเสนอผ่านวัตถุที่จับต้องได้ นับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมการแข่งขันในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 อีกด้วย

 ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการแข่งขัน KKICT  Brick Challenge 2016  ในระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางด้านความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการผ่านการต่อเลโก้ เด็กๆรู้จักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อที่กำหนด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นเวทีการแข่งขัน และสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไปและเป็นการส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง และการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ได้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
         
1. เพื่อเปิดโอกาสทางด้านความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการผ่านการต่อเลโก้
          2. เพื่อรู้จักศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
          3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะของเยาวชนและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          4. เพื่อเป็นเวทีการแข่งขัน และสร้างความสนใจให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป
          5. เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้านการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง และการนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

1.รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น

2. ผู้ปกครองสามารถส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ  3  คน เท่านั้น (น้อยกว่า หรือ มากกว่า 3 คนไม่ได้ )

รูปแบบการแข่งขัน

     การแข่งขันแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย

1. ลงทะเบียน  เวลา 8.30 9.00 น. 
2. รอบคัดเลือก
  เวลา 09.0012.00 น.

·       เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือก ภายใต้หัวข้อการแข่งขันที่กำหนดให้

จำนวน 10 ทีม ต่อ เดือน เท่านั้น ใช้เวลาทั้งสิ้น 60 นาที

3. รอบชิงชนะเลิศ  เวลา 13.00 น. – 17.00 น.

·       คัดเลือกจากทีมที่เข้ารอบแต่ละระดับ ในแต่ละเดือน เดือนละ 1 ทีม เป็นจำนวนระดับละ 10 ทีม แข่งขันภายใต้หัวข้อที่กำหนดให้

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศตามลำดับ

  

  
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น