หน้าแรก

 google apps

     การสร้างแบบฟอร์มและเอกสารออนไลน์ด้วย Google Apps


     Google Apps เป็นชุดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือนึงที่จะช่วยให้งานทุกคนสามารถ จัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์จากอุปกรณ์เครื่องไหนก็ได้ สามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการ และแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่นโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ โดยจะได้รับพื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB ฟรี การสร้างบทเรียนออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ห้องเรียนได้สะดวก และรวดเร็ว และที่สำคัญทำให้เราไม่พลาดการติดต่อนัดสำคัญด้วยระบบแจ้งเตือนกิจกรรมต่างๆ ได้

    โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ทำการ Workshop ใช้งานจริงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื้อหาในคอร์สนี้ จะเป็นการปูพื้นฐานการใช้งาน Google Apps โดยเริ่มตั้งแต่สอนการติดตั้ง, การใช้งาน Gmail, Drive, Docs, Sheet, Slide, Calendar และ Google Form


     - แนะนำการใช้งาน Google Apps
     - สมัครบัญชีผู้ใข้งานของ Google
     - การจัดการของข้อมูลบัญชีผู้ใช้
     - เทคนิคการใช้งานบัญชี Gmail อย่างมีประสิทธิภาพ
     - การบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลบน Google Drive
     - การติดตั้ง Google Drive บนเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
     - การสร้างและการจัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs
     - การสร้างและการจัดการตารางข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Sheet
     - การสร้างและการจัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Slide
     - แนวคิดการออกแบบและการสร้างแบบทดสอบ แบบสอบถาม เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Form
     - การสร้างปฏิทินกิจกรรมหรือตารางนัดหมายด้วย Google Calendar
     - การกำหนดสิทธิ์ การแชร์ข้อมูลเพื่อทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต


     - Gmail, Drive, Docs, Sheet, Slide, Calendar และ Google Form

     วันอาทิตย์ที่ 8-9 มิถุนายน 2562 (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     - วิทยากรประจำศูนย์ฯ


     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไป
ที่สนใจในการสร้างงานเอกสาร


     - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี 

 

     - ผู้เข้าอบรมต้องมี Gmail ที่พร้อมใช้งาน ก่อนการอบรม


     - ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้งานและรู้เทคนิคต่างๆ ในการใช้งานต่างๆ บนบริการของ Google Apps ได้
     -
ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้
     - เข้าอบรมครบ 80% และทำแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ
     - ผู้เรียนสามารถเข้าอบรมเพื่อทบทวนซ้ำได้ ฟรี


       รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
       สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
       ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ :  084-5830208
          อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัดผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้า หรือ SME


 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น