หน้าแรก

graphic animation

     เทคนิคการสร้างสรรค์งานกราฟิกแบบเคลื่อนไหว


     เหตุเพราะมนุษย์ชอบและจดจำภาพสวยๆ ได้มากกว่าการอ่าน ภาพหรือกราฟิกจึงเหมาะสมสำหรับผู้คนในยุคไอทีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลซับซ้อนมหาศาลในเวลาอันจำกัด  เพียงแค่กวาดตามอง เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการออกแบบกราฟิก ทราบขั้นตอนและเทคนิคการออกแบบกราฟิก และการสร้างสรรค์งานกราฟิกให้เคลื่อนไหว ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจได้มากกว่าแบบภาพนิ่ง สามารถนำไปใช้ประกอบสื่อประชาสัมพันธ์  อันจะทำให้การออกแบบบรรลุวัตถุประสงค์ได้สูงสุด สามารถนำทักษะความรู้ที่รับไปปรับใช้ เป็นประโยชน์ในการเรียน การทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

    

 


     - ความรู้เบื้องต้น รู้จักการใช้งานแถบเครื่องมือต่าง ๆ, รู้จักคำสั่ง Shortcut คีย์ลัดต่าง ๆ     
     - หลักการออกแบบกราฟิก การเลือกใช้สี ฟอนต์
     - ออกแบบสร้างชิ้นงานกราฟิกชนิดต่าง ๆ  
     - ออกแบบสร้างชิ้นงานกราฟิกแบบเคลื่อนไหว
     - เทคนิคการนำเสนอแบบเคลื่อนไหว
     - การ Save ผลงานเป็นไฟล์ชนิดต่าง ๆ และการเผยแพร่ผลงาน


 

     Microsoft PowerPoint 2019


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 21-22 ธันวาคม 2562  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น


     นางสาวณคณินฐ์  โชติศิริรัตน์


     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หากมีความรู้เบื้องต้นในการใช้ MS Office จะเหมาะสมมาก

 

     - ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการฝึกอบรม
     - ผู้เข้าอบรมสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพได้โดยง่าย
     - ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการออกแบบกราฟิกแบบเคลื่อนไหว
     - ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปปรับใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับประกาศนียบัตรฯ จากศูนย์ฯ


 

 

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม
          โทรศัพท์ : 084-5830208  
          เว็บไซต์ : www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/KKICT

 

 

                     

 

สมัครด่วน!!!  รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น