หน้าแรก

 

office basic

     Microsoft Office สำหรับผู้เริ่มต้น


      หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และการทำไฟล์นำเสนองาน (Persentation)   

      ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้จัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น ที่สอนการใช้งานโปรแกรมหลักๆ 3 โปรแกรม คือ โปรแกรม MS Word สำหรับการพิมพ์งานเอกสารรูปแบบต่างๆ, โปรแกรม MS Excel สำหรับการทำเอกสารที่เป็นแบบฟอร์ม กราฟ หรือการเก็บข้อมูล และโปรแกรม MS PowerPoint สำหรับการทำไฟล์นำเสนองาน (Presentation) โดยมีหลักสูตรทั้ง Version 2019 โดยใช้เวลาการอมรมทั้งสิ้น 2 วัน (12 ชั่วโมง)

 

     -

 

     Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint 2019


     วันอังคาร-พุธที่ 4-5 สิงหาคม 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.00 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

    

     - นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
     - ผู้ประกอบการ บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆ
     - บุคคลทั่วไปที่สนใจในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

 

      - ศูนย์ฯ มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้อบรม หรือผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ้คส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้


     - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานได้
     - ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการทำงาน หรือใช้งานในด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     - เข้าอบรมครบ 12 ชม. จะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์ฯ

 

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ สมัครด้วยตนเองที่
     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น  ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          เว็บไซต์ : www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict

 

 

 

            

 

สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น