หน้าแรก

iot automation

     การประยุกต์ใช้ IoT กับการสร้างอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ


    ในปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องมือสมัยใหม่ได้นำเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) เข้ามาใช้ควบคุมการทำงานทำให้ได้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถประมวลผลและควบคุมการทำงานที่มีความซับซ้อนได้ ระบบสมองกลหรือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในอุปกรณ์มีหลักการทำงานเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งคือประกอบด้วย ส่วนฮาร์ดแวร์ของหน่วยประมวลผลโดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ ส่วนซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมการทำงานที่ได้โปรแกรมไว้ โดยมุ่งเน้นสำหรับการเรียนรู้การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างระบบแจ้งเตือนแบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนต่างๆ ได้ เช่น เตือนไฟใหม้ น้ำล้น ผู้บุกรุก ผู้ป่วยกดปุ่มส่งสัญญาณแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย โดยการอบรมดังกล่าวจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการด้วยการใช้งานบอร์ด Arduino และการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

   

 

     - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IoT บอร์ดคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์และเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ    
     - การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สำหรับเขียนโปรแกรม และการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ดคอนโทรลเลอร์
     - การต่อวงจรและการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุม Smart Farm
     - การทำระบบ Wi-Fi Manager บนตัวอุปกรณ์ควบคุม เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
     - เชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกับ Blynk Application สำหรับควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน บน Android/iOS
     - การเชื่อมต่อบอร์ดกับ Cloud Platform เพื่อควบคุมและมอนิเตอร์ผ่านหน้าเว็บไซต์
     - การสร้าง Line Notify เพื่อให้อุปกรณ์แจ้งเตือนผ่าน Application Line ได้
     - แนวคิด การพัฒนา และการนำไปประยุกต์ใช้

 

     - Arduino IDE    
     - NodeMCU V.3
     - Relay 5V 2 Channel
     - DHT11/22 Sensor
     - Sensor


     วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563  (2 วัน/ 12 ชั่วโมง/ เวลา 09.00 - 16.30 น.)


     ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

   

     นักเรียน–นักศึกษา, บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป


     สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ดี หรือถ้ามีความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมด้วยจะเหมาะสมมาก

 

     - ผู้เข้าอบรมต้องมี Gmail ที่พร้อมใช้งาน ก่อนเข้าอบรม
     - ศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ยืมใช้ในการฝึกอบรม
     - ผู้เข้าอบรมสามารถนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในการอบรมได้
     - ผู้อบรมจะต้องมีสมาร์ทโฟนที่สามารถติดตั้งแอพ Blynk (Android V4.2+, iOS V9+)
     - ผู้อบรมควรเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน (3G/4G) ก่อนการอบรม
       (หากสนใจสั่งซื้ออุปกรณ์โปรดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)


     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการทำงานของบอร์ดคอนโทรลเลอร์และด้าน IoT
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบวงจรและเขียนโปรแกรมในการสร้างระบบแจ้งเตือนแบบออนไลน์ได้
     - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้งานในการแจ้งเตือนรูปแบบต่างๆ ได้ในชีวิตประจำวัน
     - ผู้เข้าอบรมครบเวลา 80% และทำแบบทดสอบผ่าน จะได้รับเกียรติบัตร จากศูนย์ฯ


 

 

     รับสมัครออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อที่ www.kkict.org  หรือ
     สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
     ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม         
          โทรศัพท์ : 084-5830208         
          เว็บไซต์ : www.kkict.net | www.kkict.org
          เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/kkict


 

 

            

 

สมัครเต็มจำนวนแล้ว

 

(รายชื่อจะแสดงหลังสมัครประมาณ 5 นาที)

 
 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เทศบาลนครขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

สงวนสิทธิ์โดย ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น