โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV กล้องวงจรปิด 1,000 จุด ภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สถิติการเยี่ยมชม

016056
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
11
28
449
16056
ชุมชนตะวันใหม่
ผู้ประกอบการ : นางอำนวย วรยศ
บ้านพักอาศัย
ผู้ประกอบการ : นายพานิช แพงมา
ร้านเสริมสวยภัทรมัย
ผู้ประกอบการ : น.ส.ณภัค ไตรสารศรี
ร้านช่างยงค้าไม้
ผู้ประกอบการ : นายอังกูร พินพิสิทธิ์
หอพักพุทธศรี
ผู้ประกอบการ : นายบัลลุ ถาสอสุด
หจก.ธีระรัตน์เท เล คอม
ผู้ประกอบการ : นายประเสริฐ ธีระรัตนนุกูลชัย
ร้านโอนิคโฟน
ผู้ประกอบการ : นางวาสนา จัตุภักดิ์
ร้านตัดผมเสย
ผู้ประกอบการ : นายกฤษฎา พรมศาสตร์
ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
ผู้ประกอบการ : นายประกิติ์ เยาวภา
OMG. HOTEL
ผู้ประกอบการ : นายวัชระ หวังสวัสดิ์โอฬาร
เต็มสิริอพาร์ทเม้นท์
ผู้ประกอบการ : นางสิริกร อารีย์พัฒนไพบูลย์
ชุมชนโนนหนองวัด1
ผู้ประกอบการ : นายจรูญ เจริญสุข
เลี่ยงฮั้วขอนแก่น
ผู้ประกอบการ : น.ส.ณัฐธิดา ศักดิ์บวรกุล
มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ
ผู้ประกอบการ : นายฤทธิชัย ดิเรกฤทธิ์
ไก่ย่างเขาสวนกวาง ริมบึง
ผู้ประกอบการ : น.ส.พิศมร ภูพันนา
ร้านภูมินทร์
ผู้ประกอบการ : นายวิชิต ยศราวาส
ห.จ.ก.วี.เอส.ซัพพลาย
ผู้ประกอบการ : นายกิตติภูมิ อัครกิจเกษม
บ้านพักอาศัย (บะขาม)
ผู้ประกอบการ : นางอุไร มิตรประสาท
หจก.ขอนแก่นโฮมคลีน
ผู้ประกอบการ : น.ส.พรพิมย์ เสน่ห์วงศ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืือง จังหวัดขอนแก่น 40000