โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด

CCTV กล้องวงจรปิด 1,000 จุด ภาคประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

สถิติการเยี่ยมชม

016066
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
21
38
459
16066

-ห้างทองอุเทน   ถ. ชีท่าขอน  จำนวน  2  จุด   จำนวน  10,000  บาท

-ร้านทองไพโรจน์   ถ.กลางเมือง  จำนวน  2  จุด   จำนวน  10,000  บาท

-ร้านทองแม่ทองพูล  ถ.กลางเมือง   จำนวน  1  จุด  จำนวน  5,000  บาท

  

 

อ่านเพิ่มเติม...

ด้วยความศรัทธาในภาคประชาชน  จึงได้วางรากฐานของการพัฒนาเมืองให้ประชาชนได้ลุกขึ้นมาบริหารจัดการเมืองโดยถือความคิดเห็นของเจ้าบ้าน ร่วมการสร้างจิตสำนึกและพลังของภาคประชาชนให้เกิดในสังคมหลากหลายโครงการ    และอีกหนึ่งโครงการที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ต่อยอดความสำเร็จเพื่อขยายผลการดำเนินของภาคประชาชน  คือ  “โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวี  1,000  จุด โดยภาคประชาชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น” ซึ่งได้ดำเนินงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น  และหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเวทีสภาเมือง  มีร้านค้าสนใจเข้าร่วมนับร้อย และมีร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติรับเงินสนับสนุนโครงการที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบการติดตั้งกว่า 20  ราย

อ่านเพิ่มเติม...

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น
1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืือง จังหวัดขอนแก่น 40000