สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

 นายอดิศักดิ์  สมจิตต์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สถิติการเยี่ยมชม

058267
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
26
157
1481
58267

v  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

v  ฝ่ายสำนักงานเลขานุการนายกเทศมนตรี

v  ฝ่ายอำนวยการ

v  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ 

       

v  ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ฯ

v  ฝ่ายการประชุมและกิจการสภา

v  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    

   

v  ฝ่ายส่งเสริมระบบการขนส่ง

    

v  ฝ่ายปกครอง

           

จัดทำโดย : นางสาวชัชนก สมจิตต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์