สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

ติดต่อเรา

การติดต่อ

ที่อยู่:
อาคารสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์: 043-221185

โทรสาร: 043-224033

http://www.kkict.org/~kkclerk/

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

สามารถติดต่อสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น ได้ในวัน เวลาราชการ