สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ประสานงานรอบทิศ เป็นมิตรกับประชาชน

หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 7

หลักสูตร ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่น 7