ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
ได้เปลี่ยนที่อยู่ เว็บไซต์โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง

จากเดิมเป็น

http://www.kkmuni.city/web_curry/

ขออภัยในความไม่สะดวก

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครขอนแก่น