โครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกง

การติดต่อ

รูป
ที่อยู่:
ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครขอนแก่น

1 ถนนประชาสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืือง จังหวัดขอนแก่น 40000