คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ลงมอบผ้าห่มเขต 2

          ในวันที่ 14 ก.พ.60 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ในโครงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่นในชุมชนเทพารักษ์ 3,ดอนหญ้านาง 1,ดอนหญ้านาง2,โนนชัย 2 ซึ่งการลงเยี่ยมครั้งนี้ได้มีการมอบผ้าห่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคนพิการในชุมชน โดยมีผู้ร่วมลงพื้นที่ ประกอบด้วย คุณสุเทพ คุณกิตติ เลขานุการนายกเทศมนตรี, คุณนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น, คุณภาสิณี ธีรภานุ สมาชิกสภาเทศบาล เขต1,คุณธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4,และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจนางตำหนักเพชร ภูมิสวาสดิ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นางสาวพัทยา สอนประเทศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,นางสาวพรรษา ศรีชัยแสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและนายสัญญา ล้ำเลิศหล้า พนักงานขับรถ