คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ราย นายฉลอง เอี่ยมละออ

          ในวันที่ 16 ส.ค. 60 ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจ สำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจาก นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในการลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ให้แก่นายฉลอง เอี่ยมละออ คนพิการทางการเคลื่อนไหวชุมชนบะขาม ตามโครงการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โดย นางกานต์พิชชา มะนิยม นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวพรรษา ศรีชัยแสง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และ น.ส.พัทยา สอนประเทศ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โดยในการดำเนินการครั้งนี้มีช่างชุมชนเข้าร่วม จำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิทยา ม่วงคะลา และนายองอาจ ทองกิ่ง