คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 73 (นางสมจิตร ศรีคำมุง)

ประวัติคนพิการ/ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ภายใต้โครงการ“ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ”
บ้านหลังที่ 73

 

ชื่อ : นางสมจิตร  ศรีคำมุง    อายุ :  77  ปี ชุมชน : เทพารักษ์ 3

ที่อยู่ : 500/129  หมู่  13  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

สภาพความพิการ : นางสมจิตร ศรีคำมุง เป็นผู้สูงอายุ ที่พิการซ้ำซ้อน สายตาเลือนลาง กระดูกขาข้างซ้ายหัก แขนขาอ่อนแรง เคลื่อนไหวยากลำบาก    

ความต้องการความช่วยเหลือ : นางสมจิตร ศรีคำมุง เป็นผู้สูงอายุ ที่พิการซ้ำซ้อน สายตาเลือนลาง กระดูกขาข้างซ้ายหัก แขนขาอ่อนแรง เคลื่อนไหวยากลำบาก มีความยากลำบากในการปิด เปิดไฟ ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน 

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ : อาศัยอยู่กับสามี ซึ่งมีอาชีพขับรถส่งของที่ตลาด ในตอนเช้า ก่อนออกไปทำงานนอกบ้านต้องเตรียมอาหารไว้ให้ และกลับมาดูแลในช่วงกลางวัน

  

ภาพบรรยากาศ :