คนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคอีสาน สังคมเอื้ออาทร สันติสุข เรียนรู้ น่าอยู่อย่างยั่งยืน

บ้านหลังที่ 74 (นางภูทอง ทิพย์สุวรรณ)

ประวัติคนพิการ/ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ที่ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกฯ
ภายใต้โครงการ“ บริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุฯ ”
บ้านหลังที่ 74

 

ชื่อ : นางภูทอง  ทิพย์สุวรรณ    อายุ :  77  ปี ชุมชน : เทพารักษ์ 3

ที่อยู่ : 500/115   ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

เบอร์โทรศัพท์ :  080-1903573

สภาพความพิการ : นางภูทอง ทิพย์สุวรรณ เป็นผู้สูงอายุพิการทางการเคลื่อนไหว เนื่องจากกระดูกทับเส้น ประกอบกับมีอายุมากขึ้น แขนขาอ่อนแรง เคลื่อนไหวตัวเองลำบาก    

ความต้องการความช่วยเหลือ : นางภูทอง  ทิพย์สุวรรณ มีความยากลำบากในการปิด เปิดไฟ ต้องการติดตั้งอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกฯ ได้แก่ เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและชุดเตือนภัยฉุกเฉิน 

สภาพความเป็นอยู่ก่อนเข้าร่วมโครงการ : นางภูทอง ทิพย์สุวรรณ อาศัยอยู่กับลูกชาย 2 คนซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน ในช่วงกลางวันที่ลูกชายออกเก็บขยะ นางภูทอง  ทิพย์สุวรรณ ต้องอยู่เพียงลำพัง กว่าลูกชายจะกลับมาบางวันก็มืดแล้ว นางภูทอง จึงอยากติดตั้งอุปกรณ์ฯ เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

 

ภาพบรรยากาศ :