สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนหนองวัด 2 สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางสาวณฤมล    เอกตาแสง

 ครูผู้ดูแลเด็ก

18
2.
 นายสิงหา    ดีพุ่ม

 ผู้ดูแลเด็ก

17

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com