สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางณัฐพิมพ์    ศรีมารัตน์

 ครูผู้ช่วย

20
2.
 นางจารุวรรณ    พระธานี

 ผู้ดูแลเด็ก

20
3.
 นางวัชรี    สุขชัย

 ครูพี่เลี้ยง

20

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com