สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองใหญ่ วัดป่าศิริวันวนาราม (ศูนย์ชั่วคราว)
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางสาวนุจรี    จังหาร

 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

20
2.
 นางสกาวเดือน    พระคุณ

 ผู้ดูแลเด็ก

20
3.
 นางอรวรรณ    กาลพาไพบูลย์ 

 ครูผู้ช่วย

20

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com