สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

Get Adobe Flash player

ทะเบียนข้อมูลบุคลากรศูนย์เด็กด้อยโอกาสหนองแวง สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
จำนวนเด็ก
1.
 นางสาวกัลยา    ยุทธศิลป์เสรี

 ครูผู้ช่วย

15
2.
 นางปรีณัญชญา    ทัพวิเศษ

 ผู้ดูแลเด็ก

15
 

เลขที่ 1 ถนนประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร. 043-225166   โทรสาร. 043-225166 
E-mail : khonkaenedu@gmail.com