Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

6980
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
115
69
1399
6980

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
 • DSC_0152.JPG
 • DSC_0154.JPG
 • DSC_0154.jpg
 • DSC_0157.JPG
 • DSC_0173.JPG
 • DSC_0533.JPG
 • DSC_0542.JPG
 • Zea1.jpg
 • Zea2.jpg
 • _DSC0054.JPG
 • _DSC0062.JPG
 • _DSC0067.JPG

กิจกรรมสำนักการคลัง

ปิดประกาศสรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการสำนักการคลังประจำปีงบประมาณ 2559

****************************

โครงการพัฒนาบุคลากรประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานประจำปี2560 

****************************

สำนักการคลังร่วมลงพื้นที่เขต4 คัดกรองของดีชุมชนศรีฐาน

****************************

 ปิดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 4 กระบวนงาน

 

 

 

 

  

 

 

****************************

 ลงพื้นที่่โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  ณ ชุมชนโนนชัย 1

 

 

 

 

 

 

****************************

 สำนักการคลังร่วมถวายนำ้ปานะ แก่อุบาสก -อุบาสิกา

  

 

 

 

 

 

****************************

เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

****************************

ออกหน่วยเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

 

 

 

 

 

 

 

****************************

ข่าวประจำวัน

 ปิดประกาศสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

 

 

 

 ****************************

มอบโล่กิจกรรมบ้านสีขาว ณ ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร

 
 

 

 

 

 

 

****************************

อบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

****************************

ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

 

 

 

 

 

 ****************************

ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

****************************

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกสำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

  

 

 

 

 

 

****************************

นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เบญญาภา   พัชรพิบูลชัย
ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการคลัง 

 *******************