Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

26524
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
80
257
2950
26524

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • DSC_0533.JPG
  • DSC_0542.JPG

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักการคลัง

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 สำนักการคลัง "กิจกรรมจกไข่คลังนำโชค"

ติดตามผลการดำเนินงานคำร้องชุมชน เขต1 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

****************************

ติดตามผลการดำเนินงานคำร้องชุมชน เขต2วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

****************************

สำนักการคลังร่วมลงพื้นที่เขต4 คัดกรองของดีชุมชนศรีฐาน

****************************

 ปิดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 4 กระบวนงาน

 

 

 

 

  

 

 

****************************

 ลงพื้นที่่โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  ณ ชุมชนโนนชัย 1

 

 

 

 

 

 

 

****************************

 สำนักการคลังร่วมถวายนำ้ปานะ แก่อุบาสก -อุบาสิกา

  

 

 

 

 

 

****************************

เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

****************************

ออกหน่วยเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

 

 

 

 

 

 

 

****************************

ข่าวประจำวัน

 ปิดประกาศสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 ****************************

ประกาศสำนักการคลัง เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการ สำนักการคลัง ปี 2560

 

****************************

ฝ่ายการเงินและบัญชีร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

  

****************************

สำนักการคลัง ร่วม "รำบงสรวง 10 ส่่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น  ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560"

******************************

ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

 

 

 

 

 

 ****************************

ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

****************************

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกสำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

  

 

 

 

 

 

****************************

นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เบญญาภา   พัชรพิบูลชัย
ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการคลัง 

 *******************