Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

33375
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
32
68
1069
33375

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
 • DSC01829.JPG
 • DSC01869.JPG
 • DSC01870.JPG
 • DSC01896.JPG
 • DSC01907.JPG
 • IMG_0847.JPG
 • IMG_0863.JPG
 • IMG_0883.JPG
 • IMG_0885.JPG
 • IMG_0892.JPG
 • IMG_0926.JPG
 • IMG_0937.JPG
 • IMG_0957.JPG
 • IMG_0991.JPG
 • IMG_1024.JPG
 • IMG_1027.JPG
 • IMG_1041.JPG
 • IMG_1212.JPG

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประจำวัน

 ปิดประกาศสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 ****************************

ประกาศสำนักการคลัง เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการ สำนักการคลัง ปี 2560

 

****************************

ฝ่ายการเงินและบัญชีร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

  

****************************

สำนักการคลัง ร่วม "รำบงสรวง 10 ส่่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น  ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560"

******************************

นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เบญญาภา   พัชรพิบูลชัย
ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการคลัง 

 *******************