Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

45092
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
65
109
1166
1667
45092

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
 • DSC01829.JPG
 • DSC01869.JPG
 • DSC01870.JPG
 • DSC01896.JPG
 • DSC01907.JPG
 • IMG_0847.JPG
 • IMG_0863.JPG
 • IMG_0883.JPG
 • IMG_0885.JPG
 • IMG_0892.JPG
 • IMG_0926.JPG
 • IMG_0937.JPG
 • IMG_0957.JPG
 • IMG_0991.JPG
 • IMG_1024.JPG
 • IMG_1027.JPG
 • IMG_1041.JPG
 • IMG_1212.JPG

กิจกรรมสำนักการคลัง

กิจกรรม ร่วมพิธีสวดมนต์เมืองและพิธีอธิษฐานจิต วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น 

กิจกรรม ชาวเทศบาลนครขอนแก่น 2,222 คน รำบวงสรวงศาลหลักเมือง 62 ปี (นางรำ สำนักการคลัง)

กิจกรรมรำบวงสรวงศาลหลักเมือง ครบรอบ 221 ปี วันพุธท่่ี 28 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมประกวดสรภัญญะทำนองพื้นบ้าน ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561

 

กิจกรรมบวงสรวงศาลบือบ้าน 16 ตุลาคม 2561 สำนักการคลัง "งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู"

 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2561 สำนักการคลัง "กิจกรรมจกไข่คลังนำโชค"

****************************

สำนักการคลัง ออกหน่วย "เทศบาลนี้มีรัก" วันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

*****************************

ข่าวประจำวัน

ประกาศสำนักการคลัง เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการสำนักการคลัง ประจำปี 2561

 ปิดประกาศสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

 ****************************

ประกาศสำนักการคลัง เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามประชาชนผู้มารับบริการ สำนักการคลัง ปี 2560

 

****************************

ฝ่ายการเงินและบัญชีร่วมกับกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

  

****************************

สำนักการคลัง ร่วม "รำบงสรวง 10 ส่่ิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองขอนแก่น  ฉลอง 220 ปี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560"

******************************

นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เบญญาภา   พัชรพิบูลชัย
ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการคลัง 

 *******************