Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

15074
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
60
71
1241
15074

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
  • ยังเป็นประเด็นกับการถอดเก้าอี้นั่งในรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งวันนี้ รฟม.และ BEM นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูการให้บริการจริง พร้อมยืนยันจะทดลองไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ ก่อนประเมินผล หากผู้โดยสารเห็นด้วย ก็จะดำเนินการถอดเก้าอีั้ในขบวนอื่นเพิ่ม

  • ประเด็นการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะกระทรวงเศรษฐกิจ ล่าสุดวันนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะถูกปรับออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดใจทั้งน้ำตาว่า ได้ทำงานเต็มที่แต่ก็ไม่กังวลหากจะถูกปรับออก

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • DSC_0533.JPG
  • DSC_0542.JPG

กิจกรรมสำนักการคลัง

ติดตามผลการดำเนินงานคำร้องชุมชน เขต1 วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

****************************

ติดตามผลการดำเนินงานคำร้องชุมชน เขต2วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

****************************

สำนักการคลังร่วมลงพื้นที่เขต4 คัดกรองของดีชุมชนศรีฐาน

****************************

 ปิดประกาศขั้นตอนการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน 4 กระบวนงาน

 

 

 

 

  

 

 

****************************

 ลงพื้นที่่โครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน  ณ ชุมชนโนนชัย 1

 

 

 

 

 

 

 

****************************

 สำนักการคลังร่วมถวายนำ้ปานะ แก่อุบาสก -อุบาสิกา

  

 

 

 

 

 

****************************

เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างและการกำหนดราคากลาง 

 

 

 

 

 

 

****************************

ออกหน่วยเทศบาลนี้มีรัก ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

 

 

 

 

 

 

 

****************************

ข่าวประจำวัน

 ปิดประกาศสรุปงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

 

 

 

 

 

 

 ****************************

มอบโล่กิจกรรมบ้านสีขาว ณ ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร

 
 

 

 

 

 

 

****************************

อบรมการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

****************************

ร่วมพิธีวางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

 

 

 

 

 

 ****************************

ทอดกฐินสามัคคี วัดป่าชัยวัน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

****************************

ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินออกสำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของทรัพย์สิน

  

 

 

 

 

 

****************************

นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

เบญญาภา   พัชรพิบูลชัย
ผู้อำนวยการส่วน
บริหารการคลัง 

 *******************