Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

63125
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
44
59
1532
2182
63125

บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี

บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี 

นางวราภรณ์ ยะรี 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีนางพุทธลักษ์ นนทะไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางนิตยา สิมมะลี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวธนิดา  ศรีบุญยอด
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    


 

นางพีชญา  ปานเหลือ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  


 

น.ส.ลัดดา ชิ้นปิ่นเกลียว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 ว่าที่ ร.ต หญิง อลิศรา อินไข 
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


 

นางสาวศิริกาญจน์  เพลาชัย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี