Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

26539
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
95
257
2965
26539

บุคลากรฝ่ายพัสดุ


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน น.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 น.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ