Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

57141
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
23
32
1485
2057
57141

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานน.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุน.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ