Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

63130
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
49
59
1537
2182
63130

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 



นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 



น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



น.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ



นายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ



น.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ



น.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ