นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

Main Menu

3795
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
25
25
1299
3795
 • A.JPG
 • DSC07289.JPG
 • DSCN6669.JPG
 • DSC_0152.JPG
 • DSC_0154.JPG
 • DSC_0154.jpg
 • DSC_0157.JPG
 • DSC_0173.JPG
 • Zea1.jpg
 • Zea2.jpg
 • _DSC0054.JPG
 • _DSC0062.JPG
 • _DSC0067.JPG

บุคลากรฝ่ายพัสดุ


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางศุกลรัตน์ นาชิต 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน น.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 น.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ