Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

52361
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
28
56
870
2175
52361

บุคลากรฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานน.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุน.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ