Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

41400
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
8
25
848
41400

บุคลากรฝ่ายพัสดุ


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานน.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุน.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ