Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

20510
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
61
40
1227
20510

บุคลากรฝ่ายพัสดุ


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางศุกลรัตน์ นาชิต 
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน น.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

 น.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ