Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

45087
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
60
109
1161
1667
45087

บุคลากรฝ่ายพัสดุ


นางดรุณี อ่อนน้อย 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน นางกัญชพร ฟองทอง 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ น.ส.เอื้องฟ้า สมปัญญา 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานน.ส.นิตยา พงษ์เพียจันทร์ 
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนายกฤติกา ชูเชิด 
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 


 
นายฉัตรชัย เนื่องชมภู 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุน.ส.ปิยดา โพธิชำนาญ 
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุน.ส.รุ่งฤดี   ยอดวัน
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ