Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

63126
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
45
59
1533
2182
63126

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

บุคลากรฝ่ายอำนวยการ

ส.ต.ท. เรืองฤทธิ์  แก้วมิ่ง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสกาวรัตน์ นันบุญมา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางทัศนันท์ ศรีจันทร์หล้า 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


  

จ.อ.จักราวุธ ลุสมบัติ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 


ว่าที่ร.ต.หญิง จิราพร   พรหมชมชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


น.ส.ปิยมาภรณ์ ภักดีราช 
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


 

นางจันทิมา   พรมภักดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปน.ส.ลลิดา    กิติมังกร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางชิดจันทร์   คำพิลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุคนธ์ เดยะดี 
พนักงานขับรถยนต์  (ทักษะ)นายสัญญา ล้ำเลิศหล้า 
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)นายสุชาติ ศรีวัฒนา 
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)