Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

30070
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
13
99
1495
30070

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com

วิสัยทัศน์สำนักการคลัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ระบบงานมาตรฐาน สร้างสรรค์รายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

พันธกิจ (Mission)

                  1.จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการ

                  2.พัฒนาแหล่งรายได้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดเก็บรายได้

                  3.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ