Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

9952
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
19
26
715
9952

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
  • ปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทกับชีวิตมนุษย์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงเรื่องของสุขภาพ อินโนเทคพาไปติดตามการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วย

  • ภาคการเกษตรมักได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ได้เดินทางไปที่ประเทศอิสราเอล เพื่อหาแนวทางรับมือใหม่ ๆ และลดความสูญเสียของภาคเกษตรกร

วิสัยทัศน์สำนักการคลัง

วิสัยทัศน์ (Vision)

ระบบงานมาตรฐาน สร้างสรรค์รายได้อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม

พันธกิจ (Mission)

                  1.จัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามประมาณการ

                  2.พัฒนาแหล่งรายได้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดเก็บรายได้

                  3.พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ