นางรุ่ง   วิศิษฐารักษ์
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

Main Menu

สถิติการเยี่ยมชม

3789
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
ทั้งหมด
19
25
1293
3789

ข่าวเศรษฐกิจ

www.krobkruakao.com
 • นโยบายเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เป็นแนวทางที่ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุน และเพิ่มกำลังการผลิตตามเป้าหมาย แต่ยังต้องการให้รัฐเพิ่มจำนวนสายส่งไฟฟ้า ให้เพียงพอกับความต้องการ

 • กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อ พร้อมปรับคาดการณ์จีดีพีปีนี้โต 3.4% สูงจากเดิมที่โต 3.2% ปัจจัยจากส่งออกดีขึ้น

 • A.JPG
 • DSC07289.JPG
 • DSCN6669.JPG
 • DSC_0152.JPG
 • DSC_0154.JPG
 • DSC_0154.jpg
 • DSC_0157.JPG
 • DSC_0173.JPG
 • Zea1.jpg
 • Zea2.jpg
 • _DSC0054.JPG
 • _DSC0062.JPG
 • _DSC0067.JPG

KPI สำนักการคลัง

ตัวชี้วัด KPI  สำนักการคลัง เทศบาลนครขอนแก่น

1.ร้อยละของผู้ที่มาชำระภาษีต่อผู้ที่ต้องชำระภาษีทั้งหมด

2.ร้อยละของจำนวนโรงเรือนและป้ายใหม่เพิ่มขึ้น
        -โรงเรือน
        -ป้าย

3.พัฒนาแหล่งรายได้และกิจการเพิ่มขึ้น
4.ร้อยละของจำนวนโครงการที่สามาถจัดซื้อจัดจ้างตามกำหนดเวลา
5.ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนทั้งหมด
6.ร้อยละของจำนวนฏีกาที่สามารถปฏิบัติได้ตามประกาศมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับและการเบิกจ่ายเงิน
7.ร้อยละของจำนวนเงินที่เหลือจ่ายจากการประกวดราคาและสอบราคาในการจัดซือจัดจ้าง

      -เมือเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้
      -เมื่อเทียบกับราคากลาง