Get Adobe Flash player

Main Menu

Login Form

  • 114.JPG
  • 123.jpg
  • 11111.jpg
  • 555555n.jpg

การทำความสะอาด บขส.

นครขอนแก่นร่วมใจ

“ล้าง บขส. ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์"

5 เมษายน 2556

            เข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด ในบางพื้นที่ของประเทศอาจประสบกับภาวะภัยแล้ง อาจพบการระบาดของโรคติดต่อทางอาหาร และน้ำ เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ บิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ จึงควรระมัดระวังในเรื่องความสะอาดของอาหาร น้ำดื่ม และภาชนะในการใส่อาหาร ตลอดจนให้มีการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

           สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นกว่าปกติ และสูงกว่าช่วงปีที่แล้ว ทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะกลุ่มแบคทีเรียเจริญเติบโตดีขึ้น และสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย นอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนมากในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคลมชัก ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางประสาทที่ต้องกินยาเป็นประจำทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเป็นกรณีพิเศษ ดำเนินการสอบสวนโรคทันทีหากมีการระบาดเกิดขึ้น หากเกินความสามารถให้ประสานบุคลากรพื้นที่ใกล้เคียงช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันขอให้ประชาชน  “ยึดหลักความปลอดภัย 4 ข้อ คือ รักษาความสะอาดส้วม ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังจากใช้ห้องน้ำ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง

           เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก และจำเป็นต้องใช้บริการขนส่งมวลชนทั้งในช่วงก่อนและหลังวันสงกรานต์ ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น (บขส.) เป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะมีประชาชนมาใช้บริการมาก เนื่องจากเป็นจุดที่มีการเปลี่ยนรถในการเดินทางกลับภูมิลำเนา  ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่น โดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น ชุมชน บขส. และหน่วยงานพันธมิตร  ในฐานะเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว จึงจัดให้มีกิจกรรม “Big Cleaning Day รณรงค์ล้างทำความสะอาด บขส. ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” รวมทั้งการตรวจสุขาภิบาลห้องส้วมสาธารณะในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น (บขส. อาคาร 1 ) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา  เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายประชาชนจำนวนมากและให้มีความพร้อมในการต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการสถานที่ดังกล่าว  โดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าBig Cleaning Day ล้าง บขส. ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น (บขส. อาคาร1)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดดอกคูนเสียงทอง  2556

งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน  เทศกาลดอกคูนเสียงแคน  ประจำปี  2556

ระหว่างวันที่  8 - 11  เมษายน  2556

ณ  เวที  200  ปี  บึงแก่นนคร

               เป็นการประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์    เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  3  เมษายน  2556 

ณ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น โทร.043 - 221202  ต่อ 1805  โดยเทศบาลมีค่าสนับสนุนแต่ละทีมดังนี้

               1.ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก       สนับสนุนทีมละ  3000  บาท

               2.ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ    สนับสนุนทีมละ  2000  บาท

สำหรับเงินรางวัลมีดังนี้

            รางวัลชนะเลิศ   โล่รางวัลพร้อมเงินสด   20,000  บาท

            รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินสด   15,000  บาท

            รางวัลรองชนะเลิศ    อันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินสด   10,000  บาท

            รางวัลชมเชย  จำนวน  3  รางวัล  ใบประกาศนียบัตร  พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานกิจกรรม

          1.คุณสุภาพร    ดวงประทุม     โทร.089 - 4172427

          2.ทพ.สุเวทย์    ภักดีบดินทร์   โทร.081 -7391524

 

หมวดหมู่รอง