ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

Arrow up
Arrow down
Black Ribbon
Copyright 2019 - สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น

 

วิสัยทัศน์

 

เมืองสะอาดดีเด่น สังคมเข้มแข็ง สุขภาพดีมีสุข

 

f t g