บุคลากรงานธุรการ
  
 ชื่อ-สกุล นางลักษณา สุขศรี
ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 5 
หน้าที่รับผิดชอบ  
   

 ชื่อ-สกุล นางวรีกรณ์ คงกุทอง
ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 3 
หน้าที่รับผิดชอบ 

 ชื่อ-สกุล นางปาณิสรา ดอนเขวา
ตำแหน่ง จพง.ธุรการ 2
หน้าที่รับผิดชอบ  
ชื่อ-สกุล นายสุพัฒน์ เจริญหล้า
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 
หน้าที่รับผิดชอบ  
ชื่อ-สกุล นายเวียนชัย หมูสี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
หน้าที่รับผิดชอบ  
ชื่อ-สกุล นายสุจินต์ นามบุดดี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
หน้าที่รับผิดชอบ  

You are here: Home บุคลากร งานธุรการ