ติดต่อ/สอบถาม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครขอนแก่น

3/3  ถ.ประชาสำราญ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทร. 043-271210

แฟ็กซ์. 043-224033 

You are here: Home ติดต่อเรา